mirhat

Kreiranje tehničkih specifikacija predmeta nabavke – za tnd.ba piše dr. sci Samir Buljina, ovlašteni predavač AJN BiH i bivši član URŽ-a

Dr.sci. Samir Buljina, dipl.pravnik  Ovlašteni predavač za javne nabavke Agencije za javne nabavke BiH i bivši član Ureda za razmatranje žalbi BiH KREIRANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE Sažetak: Članak donosi prikaz pravilnog kreiranja tehničkih specifikacije predmeta javne nabavke koji je definisan  članom 54. Zakona o javnim nabavkama i njegove ispravne primjene prilikom izrade tenderske …

Kreiranje tehničkih specifikacija predmeta nabavke – za tnd.ba piše dr. sci Samir Buljina, ovlašteni predavač AJN BiH i bivši član URŽ-a Read More »

Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”?

Kada smo došli na ideju da kreiramo portal za javne nabavke upravo ovakav kakav je on sada znali smo da nas puno posla čeka. Baviti se javnim nabavkama u praksi, iščitavati rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, presude Suda BiH, stavove Agencije za javne nabavke BiH, zakonske i podzakonske akte, stručne publikacije i tekstove čini …

Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”? Read More »

Usvojen Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog organa

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici dana 12.03.2024.godine usvojilo Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog organa. Navedenim Pravilnikom se detaljno i jasno uređuje provođenje zajednička i centralizovana nabavka, te način uspostavljanja centralnog nabavnog organa. Uspostavljanje centralnih nabavnih organa i provođenje centralizovanih nabavki je isključiva odluka nadležnih organa. …

Usvojen Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog organa Read More »

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Strategiju javnih nabavki za period 2024-2028

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Strategiju javnih nabavki za period 2024-2028 Na 43. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojena je nova Strategija javnih nabavki za period od 2024. do 2028. godine. Strategija predstavlja ključan korak u usklađivanju praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini s evropskim standardima i preporukama. U procesu razvoja nove …

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Strategiju javnih nabavki za period 2024-2028 Read More »

Da li ponuđač koji u postupku javne nabavke nije dostavio prihvatljivu ponudu ima aktivnu legitimaciju za izjavljivanje žalbe?

Aktivna legitimacija u javnim nabavkama definisana je članom 97 Zakona o javnim nabavkama u kojem se kaže:”Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili mu je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog …

Da li ponuđač koji u postupku javne nabavke nije dostavio prihvatljivu ponudu ima aktivnu legitimaciju za izjavljivanje žalbe? Read More »

Načelni stav u vezi ID broja koji se unosi prilikom popunjavanja izjava o ispunjenosti uslova iz članova 45. do 52. Zakona o javnim nabavkama

Imajući u vidu da je prilikom popunjavanja obrazaca izjava o ispunjenosti uslova iz članova 45. do 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), a koji obrasci su sastavni dio Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/15), potrebno unijeti ID broj i da …

Načelni stav u vezi ID broja koji se unosi prilikom popunjavanja izjava o ispunjenosti uslova iz članova 45. do 52. Zakona o javnim nabavkama Read More »

Određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke u situaciji kada se planira zaključiti okvirni sporazum-za tnd.ba piše Admir Ćebić – ovlašteni trener AJN BiH

Član 15. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, detaljno propisuje način računanja procijenjene vrijednosti javne nabavke. Kada se govori o okvirnom sporazumu, prije svega je potrebno napomenuti da okvirni sporazum nije postupak javne nabavke, što se u praksi pogrešno interpretira. Zapravo, okvirni sporazum je rezultat …

Određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke u situaciji kada se planira zaključiti okvirni sporazum-za tnd.ba piše Admir Ćebić – ovlašteni trener AJN BiH Read More »

Prekršaji i prekršajni postupci u javnim nabavama – za tnd.ba piše Josip Jakovac, ovlašteni trener AJN BiH

Josip Jakovac, dipl.iur, međunarodni master upravljanja javnim nabavama PREKRŠAJI I PREKRŠAJNI POSTUPCI U JAVNIM NABAVAMA UVOD S obzirom na podatke Svjetske banke koji pokazuju da javne nabave na globalnoj razini obuhvaćaju između 13% i 20% BDP-a[1], postaje očito da ova djelatnost nosi određeni koruptivni rizik. Prema istom izvoru, između 10% i 25% vrijednosti javnih ugovora …

Prekršaji i prekršajni postupci u javnim nabavama – za tnd.ba piše Josip Jakovac, ovlašteni trener AJN BiH Read More »

Načelno mišljenje o naplaćivanju takse na potvrde o uredno izvršenim ugovorima – član 48. stav (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22)

Imajući u vidu da je Agencija za javne nabavke BiH (u daljem tekstu: „Agencija“) došla do saznanja da postoji tendencija pojedinih ugovornih organa da izdavanje potvrde o uredno izvršenim ugovorima, definisane u članu 48. stav (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: „Zakon“), uslovljavaju uplatom takse u određenom novčanom iznosu, to Agencija …

Načelno mišljenje o naplaćivanju takse na potvrde o uredno izvršenim ugovorima – član 48. stav (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) Read More »

Nova verzija kratkog naputka za nove funkcionalnosti u sustavu e-Nabave

 Poštovani korisnici informacijskog sustava e-Nabave, Agencija za javne nabave BiH pripremila je novu verziju kratkog naputka za nove funkcionalnosti u sustavu e-Nabave koje su predmet Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama. U ovoj novoj verziji kratkog naputka, dodano je objašnjenje procedure za nabavu usluga iz Aneksa II i pregovaračkog postupka bez …

Nova verzija kratkog naputka za nove funkcionalnosti u sustavu e-Nabave Read More »

Sretna nova 2024.godina!

Za TND d.o.o Visoko prethodna godina bila je sinonim rada i uspjeha. Radili smo edukacije, seminare, konsalting iz oblasti javnih nabavki. Ipak, među najznačajniju aktivnost za prošlu godinu možemo istaći kreiranje i puštanje u rad našeg portala “Praksa javnih nabavki u BiH”. Isti je za kratak period okupio značajan broj pretplatnika koji bazu koriste u …

Sretna nova 2024.godina! Read More »

Početak primjene novih pravila u e-Aukcijama

Vijeće ministara BiH na 25. sjednici održanoj 03.10.2023. godine, donijelo je novi Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije (“Službeni glasnik BiH” broj 80/23). Primjena ovog pravilnika počinje od 01.01.2024. godine, kada će Agencija za javne nabavke BiH (Agencija) omogućiti i u sistemu e-Nabavke provođenje e-Aukcije prema pravilima koja su propisana ovim Pravilnikom. Nova pravila …

Početak primjene novih pravila u e-Aukcijama Read More »

Novi javni dio Portala e-Nabavke i otvoreni podaci u javnim nabavkama

Poštovani korisnici informacionog sistema e-Nabavke, Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je Agencija za javne nabavke BiH u saradnji sa razvojnim timom ponuđača koji vrši nadogradnju i održavanje informacionog sistema e-Nabavke, danas (petak) 29.12.2023. godine, uspostavila novi i unaprijeđeni javni dio sistema e-Nabavke i omogućila otvaranje podataka o javnim nabavkama (Odata satandard), a koji se …

Novi javni dio Portala e-Nabavke i otvoreni podaci u javnim nabavkama Read More »

Problematika „profesionalnih žalitelja“ u sistemu javnih nabavki

Član 1. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon ili ZJN, propisuje da se ovim zakonom uređuje sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definiraju prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika …

Problematika „profesionalnih žalitelja“ u sistemu javnih nabavki Read More »

Načelni stav vezan za primjenu člana 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Kako je u praksi uočeno da kandidati/ponuđači iz Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, dostavljaju dva uvjerenja: 1. uvjerenje Suda BIH u kojem je navedeno da se odnosi na sva krivična djela iz …

Načelni stav vezan za primjenu člana 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Read More »

Aktivna legitimacija

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH, broj 39/14 i 59/22) u članu 97.  u kojem je definisana aktivna legitimacija, propisuje  da žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili mu je …

Aktivna legitimacija Read More »

Savjetodavna preporuka o dobroj praksi proceduralnih koraka u primjeni izuzeća

Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon o javnim nabavkama ili Zakon ili ZJN, su normirana članom 10. do 10f. Zakona. U tom smislu, budući da se radi o izuzećima od primjene, Zakon, u navedenim članovima, ne sadržava detalje i proceduralne korake za …

Savjetodavna preporuka o dobroj praksi proceduralnih koraka u primjeni izuzeća Read More »

Savjetodavna preporuka u vezi sa primjenom člana 52. Zakona

Obzirom da se ukazala potreba za pojašnjenjem primjene člana 52. Zakona o javnim nabavkama daje se sljedeća savjetodavna preporuka. Sukob interesa je definisan članom 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon. Stav (1): Ugovorni organ preduzima odgovarajuće mjere kako bi efikasno spriječio, prepoznao i uklonio …

Savjetodavna preporuka u vezi sa primjenom člana 52. Zakona Read More »

Obaveza objave obavještenja o poništenju postupaka javne nabavke

Praćenjem sistema javnih nabavki u dijelu okončanja postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH (u daljem… Praćenjem sistema javnih nabavki u dijelu okončanja postupka javnih nabavki na Portalu javnih nabavki BiH (u daljem tekstu Portal), uočeno je da u slučaju poništenja postupaka javnih nabavki, ugovorni organi propuštaju obavezu da objave obavještenje o poništenju postupka …

Obaveza objave obavještenja o poništenju postupaka javne nabavke Read More »

Načelno mišljenje o provođenju i primjeni Pravilnika o nabavci usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sa naglaskom na modalitete provođenja postupka, javnog otvaranja ponuda, izvještavanja itd.

Članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je da se na dodjelu ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II., koji je sastavni dio ovog zakona, primjenjuju odredbe ovog zakona, i to: odredbe koje se odnose na opšte principe, pripremu tehničke specifikacije, period na koji se …

Načelno mišljenje o provođenju i primjeni Pravilnika o nabavci usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama sa naglaskom na modalitete provođenja postupka, javnog otvaranja ponuda, izvještavanja itd. Read More »

Direktni sporazum

Članom 90. stav (1) Zakona, u primjeni direktnog sporazuma kao postupka nabavke male vrijednosti, prije svega je naznačeno da su ugovorni organi dužni osigurati poštivanje načela iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama. Pored načela definisanih članom 3. Zakona, veoma je značajno i sekundarno načelo „najbolje razmjene vrijednosti za novac“.  Direktni sporazum, kao postupak nabavke …

Direktni sporazum Read More »

Nedostavljanje ponuda u postupcima nabavke prirodnih i zakonskih monopola

Od početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Agenciji za javne nabavke se obratio određeni broj ugovornih organa sa pitanjem oko nabavake prirodnih i zakonskih monopola, imajući u vidu da zakonodavac nije eksplicitno predvidio izuzeća za pomenute monopole kako je to bilo ranije propisano. Problem sa kojim se ugovorni organi suočavaju …

Nedostavljanje ponuda u postupcima nabavke prirodnih i zakonskih monopola Read More »

Član 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama – savjetodavno mišljenje

Imajući u vidu ozbiljnost posljedica u vezi sa primjenom člana 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, uputnim se čini dati sljedeće savjetodavno mišljenje Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija): Članom 92. stav (3) Zakona utvrđene su nadležnosti …

Član 5. stav (3) Zakona o javnim nabavkama – savjetodavno mišljenje Read More »

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine razvila modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija)

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je u četvrtom kvartalu 2022. godine izvršila nadogradnju informacionog sistema e-Nabavke i razvila nekoliko specifičnih dodatnih modula kako za vanjske korisnike, tako i za specifične institucije s ciljem izvršavanja zadataka/aktivnosti iz njhovih nadležnosti.  Jedan od modula je i modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija), …

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine razvila modul za Urede za reviziju u Bosni i Hercegovini (e-Revizija) Read More »

Započela izrada Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je, uz tehničku pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, započela sa izradom Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028. Na ovaj način će biti kreiran strateški okvir za javne nabavke za period 2024 – 2028 koji će u fokusu imati …

Započela izrada Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028 Read More »

Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Imajući u vidu česte upite vezane za primjenu izuzeća iz člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22), daje se sljedeće savjetodavno mišljenje: Odredbom člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, propisano je da se …

Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Read More »

Informacija o dostavljanju Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

Nakon provedene procedure prikupljanja mišljenja nadležnih organa i zainteresovanih strana, Agencija za javne nabavke BiH (u daljnjem tekstu: Agencija) je dostavila Inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH- koja odražava potrebu inkriminacije za određene slučajeve kršenja Zakona o javnim nabavkama i pripadajućih podzakonskih akata- Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva …

Informacija o dostavljanju Inicijative za izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH Read More »

Objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama

Poštovani,  obavještavamo vas da je u “Službenom glasniku BiH”, broj 3/23 od 13.01.2023. godine, objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog …

Objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama Read More »

Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, su vrlo osjetljive na problem korupcije. Korupcija u javnim nabavkama isisava ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultira nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopava povjerenje građana i …

Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama Read More »

Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki

Vijeće ministara BiH je na 85. vanrednoj sjednici održanoj 28.12.2022. godine, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki: – Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, – Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke …

Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki Read More »

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je u cilju osiguranja primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/22) pripremila, te uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine dana 05.12.2022. godine usvojila Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima …

Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki Read More »