Objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama

Poštovani, 

obavještavamo vas da je u “Službenom glasniku BiH”, broj 3/23 od 13.01.2023. godine, objavljena Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga i Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga.

Navedene Odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Preuzeto sa:

S poštovanjem,
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine