• E-mail: info@tnd.ba, Viber,WhatsApp: 060/344-5389
  • Ulica VIII, 71300 Visoko

JAVNE NABAVKE - KOMPLIKOVANE?

Razumijemo Vaše potrebe

TENDERI

Praćenje tendera, priprema ponuda, e-aukcija, žalbeni postupak, korespondencija sa ugovornim organima i sve drugo što se može pojaviti u jednom postupku javne nabavke predstavlja bitan segment djelovanja TND-a. Vođenje cijelih postupka za ponuđača, od početka do kraja, predstavlja polaznu premisu za naš dosadašnji veliki uspjeh na tenderima u BiH. Radimo projekte zajedno, i pišemo uspješne poslovne priče.

EDUKACIJA

Oblast javnih nabavki je područje koje uvijek živi i u kojem je uvijek potreban određen dodatni vid edukacije. U tom smislu, svim zainteresovanim licima/ponuđačima/firmama pružamo mogućnost obuke u vođenju tenderskih postupaka. Obzirom na znatne promjene kroz koje sistem javnih nabavki konstantno prolazi i ugovornim organima su potrebna dodatna usavršavanja- u tom smislu organizujemo seminare kao i konferencije javnih nabavki u BiH.

SAVJETOVANJE

Prilikom prijave na tender ponuđači su dužni u potpunosti se pridržavati zahtjeva iz tenderske dokumentacije te voditi korespondenciju sa ugovornim organima tokom cijelog trajanja postupka. Ukoliko se u bilo kojem momentu postupka pojave određenje nejasnoće ili je potrebno pomoći oko pojedinačnih faza postupka tu smo da pomognemo.Pisanje različitih vrsta akata, žalbi, uvidi u ponude- naša su specijalnost.

PRUŽAMO KOMPLETNU USLUGU