KLIK

DA LI STE POGLEDALI NOVA RJEŠENJA
URŽ-A BIH I PRESUDE SUDA BIH?

KLIK

PRETPLATA NA PORTAL “PRAKSA JAVNIH NABAVKI U BIH” ZA 2024.GODINU

previous arrow
next arrow

Baza javnih nabavki BiH

Jedinstveni centar prakse javnih nabavki u BiH – Dobro nam došli!

Obuhvaćene sve faze postupaka:

 • Istraživanje tržišta
 • Kreiranje tenderske dokumentacije
 • Pokretanje postupka javne nabavke
 • Kreiranje ponuda
 • Ocjena ponuda
 • E-aukcija
 • Donošenje odluka
 • Žalbeni postupak pred URŽ-om
 • Tužbe pred Sudom BiH
 • Stavovi AJN BiH

Obuhvaćeni svi postupci javnih nabavki:

 • Otvoreni postupak
 • Konkurentski zahtjev
 • Direktni sporazum
 • Pregovarački postupak s objavom obavještenja
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja
 • Ograničeni postupak
 • Takmičarski dijalog
 • Konkurs za izradu idejnog rješenja

Riješite dileme iz oblasti javnih nabavki već danas. Registrujte se odmah i pristupite najvećoj bazi prakse javnih nabavki u BiH!

Sadržaj baze javnih nabavki

 • Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH – po kategorijama i sa izdvojenim tumačenjima;
 • Presude Suda BiH – sa izdvojenim tumačenjima;
 • Stavovi Agencije za javne nabavke BiH – sa izdvojenim tumačenjima;
 • Zakoni, podzakonski akti, modeli tenderske dokumentacije, stručne publikacije iz oblasti javnih nabavki u BiH;
 • Kompletna rješenja/presude/stavovi;
 • Provođenje postupaka javnih nabavki – po kategorijama, sa navedenim zakonskim/podzakonskim rješenjima te praksom u svakom pojedinačnom slučaju;

Jedinstvena baza javnih nabavki u BiH

Prednosti baze javnih nabavki

 • Rješava nedoumice da li određeni uslov postaviti u tenderskoj dokumentaciji ili ne;
 • Rješava nedoumice prilikom ocjene ponuda;
 • Rješava nedoumice u pogledu određenih procesnih radnji u postupcima javnih nabavki;
 • Pomaže kod pisanja žalbi/izjašnjenja na žalbe – odmah imate dostupan dokaz kojim možete braniti svoj stav/postupanje;
 • Omogućava laku pretragu – baza je kreirana u formi kategorija i potkategorija – u okviru svake kategorije odmah u nazivu dokumenta daje se tumačenje po određenom pitanju te lako možete pronaći ono što Vam treba;
 • Omogućava direktno preuzimanje rješenja/presuda – poslije svakog tumačenja nalazi se izdvojen pasus iz rješenja URŽ-a ili presude Suda BiH, stava Agencije za javne nabavke BiH te je moguće cijelo rješenje/presudu/stav odmah preuzeti/download-ovati;
 • Ide u korak s vremenom – ažurnost i aktuelnost baze – baza se ažurira se na dnevnoj bazi i sva nova praksa iz javnih nabavki se intenzivno dodaje u bazu;
 • Omogućava profesionalan pristup javnim nabavkama;
 • Daje znanje, praksu i odgovore na sva Vaša pitanja.

Da saznate sve o uslovima i načinu pretplate kliknite ovdje

Najnoviji članci