Usvojen Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog organa

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 42. sjednici dana 12.03.2024.godine usvojilo Pravilnik o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostavljanju centralnog nabavnog organa.

Navedenim Pravilnikom se detaljno i jasno uređuje provođenje zajednička i centralizovana nabavka, te način uspostavljanja centralnog nabavnog organa.

Uspostavljanje centralnih nabavnih organa i provođenje centralizovanih nabavki je isključiva odluka nadležnih organa. Centralizovane nabavke omogućavaju smanjivanje nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, povećanje pravne i ugovorne sigurnosti, bolju budžetsku kontrolu, te efikasnije korištenje javnih sredstava.

Početkom primjene Pravilnika o provođenju zajedničke nabavke, centralizovane nabavke i uspostvaljanja centralnog nabavnog organa u produkciju se pušta i elektronski sistem za provođenje centralizovanih javnih nabavki, kojim se osigurava efikasnije planiranje, provođenje centralizovanih nabavki i praćenje realizacije ugovora odnosno okvirnog sporazuma. Elektronski sistem za provođenje centralizovanih javnih nabavki je dostupan na adresi https://www.ecjn.gov.ba .

Navedeni Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“ broj 29/24 od 03.05.2024. godine i njegova primjena počinje osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“.

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine će objaviti i Uputstva za korištenje informacionog sistema za centralne nabavne organe, Uputstvo za korištenje sistema od strane operatera centralnih nabavnih organa, kao i Uputstvo o korištenju sistema od strane operatera ugovornih organa za čije potrebe će centralni nabavni organ provoditi nabavke.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/387/usvojen-pravilnik-o-provo-enju-zajednicke-nabavke-centralizovane-nabavke-i-uspostavljanju-centralnog-nabavnog-organa