Design

Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, su vrlo osjetljive na problem korupcije. Korupcija u javnim nabavkama isisava ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultira nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopava povjerenje građana i …

Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama Read More »

Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki

Vijeće ministara BiH je na 85. vanrednoj sjednici održanoj 28.12.2022. godine, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki: – Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, – Odluku o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke …

Vijeće ministara BiH donijelo tri podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki Read More »