Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je u cilju osiguranja primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 59/22) pripremila, te uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine dana 05.12.2022. godine usvojila Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki. 

Navedeni podzakonski akt se primjenjuje od 10.12.2022. godine i objavljen je u “Službenom glasniku BiH”, broj 80/22 od 09.12.2022. godine.

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/338/uputstvo-o-uslovima-i-nacinu-objavljivanja-obavjestenja-i-dostavljanja-izvjestaja-o-postupcima-javnih-nabavki-na-portalu-javnih-nabavki