Primjena odredbe člana 87, stav (3) ZJN BiH

Primjena odredbe člana 87. stav (3) Zakona o javnim nabavkama

Članom 87. stav (3) definisano je da “ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma  za nabavku roba, usluga ili radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM, pri čemu ni ukupna procijenjena vrijednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 10.000,00 KM.”

Dakle, primjena postupka direktnog sporazuma ovisi o slijedećim uslovima:

a) Vrijednost pojedinačne nabavke ne smije biti veća od 6.000,00KM;

b) Nabavka istovrsnih nabavki se može izvršiti putem više direktnih sporazuma, s tim da zbir više direktnih sporazuma za istovrsne nabavke ne smije preći iznos od 10.000,00 KM na godišnjem nivou.

Međutim, ukoliko ugovorni organ u planu nabavke planira provesti jedan postupak sa procjenjenom vrijednosti od npr. 8.000,00КM za istovrsne nabavke, tada ne može primjeniti naprijed navedenu tačku b), odnosno direktni sporazum. Navedena tačka b) je primjenjiva u slučaju da ugovorni organ u planu nabavki planira npr. 5.000,00 KM za istovrsne nabavke i da će za isti provesti postupak direktnog sporazuma. Međutim, moguće je da se usljed objektivnih, nepredviđenih okolnosti desi da je tijekom godine došlo do potrebe za većom količinom istovrsnih nabavki, ili je došlo do povećanja cijene, pa je ranije potrošena planirana vrijednost. U tom slučaju ugovorni organ osigurava dodatna sredstva, vrši izmjenu plana nabavki i provodi novi postupak direktnog sporazuma uvažavajući odredbu čl. 87. st. (3) Zakona.

Preuzeto sa:

https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/350/primjena-odredbe-clana-87-stav-3-zakona-o-javnim-nabavkama