Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

Poštovani, obavještavamo vas da je u “Službenom glasniku BIH”, broj 2/23, od 10.01.2023. godine, objavljen Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama.

Navedeni Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Link:

LINK NA PRAVILNIK

S poštovanjem,
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/345/pravilnik-o-postupku-dodjele-ugovora-o-uslugama-iz-aneksa-ii-zakona-o-javnim-nabavkama