Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”?

Kada smo došli na ideju da kreiramo portal za javne nabavke upravo ovakav kakav je on sada znali smo da nas puno posla čeka. Baviti se javnim nabavkama u praksi, iščitavati rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, presude Suda BiH, stavove Agencije za javne nabavke BiH, zakonske i podzakonske akte, stručne publikacije i tekstove čini se dosta širokim i nečim što zahtijeva zaista veliku posvećenost. Ali, i sami smo bili u potrazi za pravim rješenjem. Davno je rečeno da, da biste bili zaista dobri u nečemu morate se specijalizovati za to. Znati “svega pomalo” je uredu, ali to nas ne dovodi do zvanja “stručnjaka” u određenoj oblasti. I upravo tom mišlju smo se vodili prilikom rada na portalu – kreirati svojevrstan centar prakse javnih nabavki u BiH.

A zašto prakse, i u kom smislu prakse?

Baviti se javnim nabavkama u praksi mnogo je šire od onog što čujemo u medijima, od onog što imamo u glavi kad se spomene riječ “tender”. Prilikom kreiranja zakonskih i podzakonskih akata zakonodavac nastoji uzeti u obzir sve situacije koje se mogu desiti u praksi, obraditi ih, ponuditi odgovarajuća rješenja. Ali, svi mi koji se javnim nabavkama bavimo intenzivno i svakodnevno suočavamo se sa čitavim spektrom nepredvidivih situacija, situacija za koje nam zakonski i podzakonski akti ne nude rješenja. I kako onda da postupimo na pravi način, da smo u okviru zakonskih normi, da ispoštujemo zakonske procedure, a da pritom nikog ne oštetimo?

Upravo u takvim situacijama rješenje možete pronaći na našem portalu. Za veliki broj takvih situacija kroz protekle godine Ured za razmatranje žalbi BiH ili Sud BiH zauzeli su odgovarajući stav. Takvi stavovi mogu nam biti vodilja pri dilemi da li određenu ponudu prihvatiti ili ne,da li je zaprimljena žalba na tendersku dokumentaciju ili odluku osnovana ili ne, u kom pravcu ići pri pisanju izjašnjenja na žalbe, kako ne napraviti određene proceduralne propuste u postupku, kako pravilno provesti postupak javne nabavke.

A kako portal pomaže ponuđačima-učesnicima u postupcima javnih nabavki?

Složiti nekoliko papira, uvezati i poslati kao ponudu ne predstavlja ponudu u smislu učešća na tenderu. To je jasno svim iskusnijim ponuđačima. Pridržavati se zahtjeva iz tenderske dokumentacije, na iste odgovoriti onako kako je to zahtijevano, prikupiti sva potrebna uvjerenja, ispuniti sve predviđene izjave, ovjeriti dokumente kod nadležnog organa …. samo je dio procesa. A gdje je tu sljedeće: blagovremeno preuzimanje TD, detaljna provjera, analiza i razrješenje dilema u TD, pažnja na rokove, provjeravanje notifikacija da se neka faza postupka ne propusti, dostavljanje dokazne dokumentacije, pisanje žalbi, slanja tužbi, realizacije ugovora? Sve navedeno i još mnogo više često je sastavni dio jednog postupka javne nabavke. I upravo kroz sve navedene faze naš portal Vam predstavlja svojevrsnu vodilju i pruža veliku pomoć u obavljanju navedenih radnji.

Koliko je portal usklađen sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su stupile na snagu krajem 2022.godine?

Izmjenama i dopunama zakona određeni instituti su dodati, neki drugi su izmijenjeni, a veliki dio zakona je ostao isti. Vodeći se time da želimo ponuditi odgovore na pitanja koji su usklađeni sa važećim zakonskim odredbama pitanja koja se odnose na institute koji su izmijenjeni sadrže odgovore, stavove i prezentovana rješenja i presude koji su u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH. Praksa koja se primjenjivala 2015, 2016. godine i sl, a koja je izmjenama i dopunama Zakona izmijenjena ili drukčije regulisana nije dio našeg portala. Ne želimo da Vam stvaramo konfuziju oko toga. Ono što baza sadrži je aktuelno, usklađeno i u potpunosti relevantno.

A koje su još prednosti naše baze?

Osnovne prednosti naše baze se ogledaju u raznovrsnosti situacija koje su obuhvaćene rješenjima i presudama, aktivnoj dopuni baze novim materijalom te jednostavnom pretragom. Za svaki napisani stav odmah Vam sistem izbacuje paragraf iz rješenja/presude koji potvrđuje navedeni stav i daje mogućnost da preuzmete/downloadujete cijelo rješenje/presudu kako biste imali cijelu situaciju pred sobom. Pored toga, rješenja i presude su podijeljeni u 94 kategorije po institutima, zakonskim članovima i slično, pa je tako npr član 45 kategorija za sebe u okviru koje je obrađeno niz potkategorija-pitanja sa izdvojenim stavovima i tumačenjima, član 46 je kategorija za sebe, aktivna legitimacija je kategorija za sebe, pojašnjenja ponude kategorija zasebna, povrat administrativnih taksi kategorija za sebe i tako sve do broja od 94 kategorije i stotine potkategorija. Pretraga je funkcionalna i jednostavna, upišete riječ ili dio riječi u prostor predviđen za to i kliknete na “Pretraži”. Portal će Vam prezentovati rješenje Vašeg problema ili nedoumice. Pored navedenog portal sadrži i dio “Tok postupka” gdje narativno objašnjavamo institute i pojmove iz oblasti javnih nabavki kao i dio “Akti” koji broji stotine akata iz oblasti javnih nabavki u BiH.

Kako dobiti pristup portalu?

Dovoljno je da se registrujete na portal s Vašim korisničkim podacima. Korake za registraciju možete pronaći ovdje: https://tnd.ba/wp-content/uploads/2023/05/REGISTRACIJA-1.pdf , a samu registraciju možete izvršiti ovdje: https://tnd.ba/account/. Nakon što sve korake odradite poslat ćemo Vam predračun na e-mail adresu koju ste upisali prilikom registracije i čim uplata bude verifikovana bit će Vam odobren pristup. Godišnja pretplata na naš portal označava godinu dana od dana odobrenog pristupa na portal, a ne kalendarsku godinu.

I da li se još uvijek dvoumite oko ovog alata iz javnih nabavki koji će Vam uveliko olakšati svakodnevni posao?

Mi u uspjeh ovog projekta i veliki broj korisnika koji iz dana u dan raste nemamo sumnje. Znati više nam donosi više – poslovnog uspjeha, mira i prosperiteta. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila: info@tnd.ba kao i na broj telefona: 060/344-5389.