Određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke u situaciji kada se planira zaključiti okvirni sporazum-za tnd.ba piše Admir Ćebić – ovlašteni trener AJN BiH