Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Javne nabavke su izuzetno specifična oblast koju obilježava veliki obim transakcija i kompleksnost uloga svih učesnika. Javne nabavke, kao takve, su vrlo osjetljive na problem korupcije. Korupcija u javnim nabavkama isisava ionako nedovoljna sredstva iz javnih izvora, rezultira nekvalitetnim robama, uslugama i radovima, koji se vrše za potrebe države, te, svakako, potkopava povjerenje građana i ponuđača u državu.

Iz navedenih razloga, Agencija za javne nabavke BiH je u okviru vlastitih kapaciteta, nadležnosti i stečenog iskustva razvila poseban Priručnik za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama sa ciljem upoznavanja svih učesnika u postupcima javnih nabavki sa pojmovima korupcije, indikatorima korupcije, antikoruptivnim mehanizmima, sukobom interesa u javnim nabavkama, integritetom učesnika u postupcima javnih nabavki, zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i antikorupcijskim mjerama.

Navedeni priručnik je besplatan i javno dostupan svim zainteresovanim licima putem zvaničnih internet stranica Agencije za javne nabavke BiH. Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/346/prirucnik-za-sprecavanje-korupcije-u-javnim-nabavkama