Novi javni dio Portala e-Nabavke i otvoreni podaci u javnim nabavkama

  • application/atom+xml;
  • application/json;
  • application/xml;
  • text/plain;
  • text/xml;