Načelno mišljenje o naplaćivanju takse na potvrde o uredno izvršenim ugovorima – član 48. stav (2) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22)

Preuzeto sa: https://www.javnenabavke.gov.ba/bs-Latn-BA/news/381/nacelno-misljenje-o-naplacivanju-takse-na-potvrde-o-uredno-izvrsenim-ugovorima-clan-48-stav-2-i-3-zakona-o-javnim-nabavkama-sluzbeni-glasnik-bi-h-broj-39-14-i-59-22