Nekategorisano

Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”?

Kada smo došli na ideju da kreiramo portal za javne nabavke upravo ovakav kakav je on sada znali smo da nas puno posla čeka. Baviti se javnim nabavkama u praksi, iščitavati rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, presude Suda BiH, stavove Agencije za javne nabavke BiH, zakonske i podzakonske akte, stručne publikacije i tekstove čini …

Zašto postati pretplatnik portala “Praksa javnih nabavki u BiH”? Read More »

Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama

Imajući u vidu česte upite vezane za primjenu izuzeća iz člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22), daje se sljedeće savjetodavno mišljenje: Odredbom člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14 i 59/22) – u daljem tekstu: Zakon, propisano je da se …

Primjena člana 10a. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Read More »