Kreiranje tehničkih specifikacija predmeta nabavke – za tnd.ba piše dr. sci Samir Buljina, ovlašteni predavač AJN BiH i bivši član URŽ-a

Dr.sci. Samir Buljina, dipl.pravnik