UO NE MOGU TRAŽITI CERTIFIKAT OD OVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG DISTRIBUTERA KAO DOKAZ TEHNIČKE I PROFESIONALNE SPOSOBNOSTI