UO SU OBAVEZNI DA PLAN NABAVKI OBJAVE NA PORTALU JN