UKOLIKO UMJESTO PONIŠTENOG KONAČNOG UPRAVNOG AKTA TREBA DONIJETI NOVI AKT ISTI MORA BITI DONESEN NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLJANJA PRESUDE.