IZDAVALAC POTVRDE O UREDNO IZVRŠENIM UGOVORIMA NE MORA BITI KRAJNJI KORISNIK