Prihvatljivost-neprihvatljivost ponude u postupku jn