ZAKON NE NAVODI TAKSATIVNO DOKAZE KOJI SE MOGU PRIHVATITI KAO DOKAZ ZA IZMJENU CIJENE UGOVORA