ČLAN 45 SE ODNOSI ISKLJUČIVO NA PRIVREDNOG SUBJEKTA U SKLADU SA ČL.2,ST.1,c), A NE I NA ODGOVORNO LICE