UTVRĐIVANJE VJERODOSTOJNOSTI UZORAKA OD STRANE UO PUTEM WEB STRANICE NIJE PRAVILNO