UO NE MOŽE TRAŽITI DA PONUĐAČ IMA POSLOVNICU U SJEDIŠTU UO AKO JE RIJEČ O ISPORUCI ROBE