UO JE OBAVEZAN ODBACITI OBJAŠNJENJE NEPRIRODNO NISKE CIJENE KOJE NE SADRŽI RELEVANTNE SASTAVNE DIJELOVE PONUDE-KALKULACIJE CIJENE