UKOLIKO OBJAŠENJE NIJE U SKLADU S ČL 66 STAV (2) ZJN UO GA NE MOŽE PRIHVATITI