UKOLIKO PONUĐAČ NI NAKON OPOMENE PO ISTEKU ROKA NE DOSTAVI GARANCIJU ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA, UGOVOR JE NIŠTAV