UO MORA TRAŽITI PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA AKO ISTI ISTIČE, A UO NAMJERAVA DONIJETI ODLUKU O IZBORU