UKOLIKO NIJE TRAŽENO U TD PONUĐAČI CIJENE KOD TEHNIČKOG PREGLEDA NE MORAJU USKLADITI SA CIJENAMA IZ PRAVNILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA