UKOLIKO NIJE TRAŽENO U TD PONUĐAČI CIJENE KOD OSIGURANJA NE MORAJU USKLADITI SA CJENOVNIKOM ZA OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI