U SLUČAJU ISTOG BROJA BODOVA KOD SVIH PONUĐAČA KOD KRITERIJA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE POSTUPAK SE OTKAZUJE, A NE PONIŠTAVA