POSTUPAK SE MOŽE OTKAZATI SAMO IZ RAZLOGA KOJI SE NISU MOGLI PREDVIDJETI I KOJI SE NE DOVODE U VEZU SA UO