U POGLEDU ROKA ŽALBA DOSTAVLJENA DIREKTNO URŽ-U SMATRA SE KAO DA JE DOSTAVLJENA PRVOSTEPENOM ORGANU