ELEKTRONSKI DOSTAVLJEN PODNESAK SMATRA SE PODNESENIM U TRENUTKU KAD JE EVIDENTIRAN NA UREĐAJU ZA PRIMANJE TAKVIH PORUKA