PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PONUDE I PRODUŽENJE GARANCIJE NE PREDSTAVLJA DOPUNU PONUDE