POTVRDA PONUĐAČA PRIZNATA IAKO NE POKRIVA PERIOD OD 3 DANA (POČETAK OD OBAVJEŠTENJA O NABAVCI TREBAO BITI)