IZJAVA O UKUPNOM PROMETU PONUĐAČA NE MORA BITI OVJERENA KOD NADLEŽNOG ORGANA