NEDOSTAJANJE MJESTA IZVRŠENJA U POTVRDI O IZVRŠENIM UGOVORIMA POTVRDU NE ČINI NIŠTAVOM