POSTAVLJENI USLOV U TD DA PONUĐAČ MORA BITI OVLAŠTENI DISTRIBUTER ZA ODREĐENI DIO VOZILA (kod nabavke vozila) NIJE U SUPROTNOSTI SA ZJN BIH