JEDINIČNA CIJENA STAVKE NE SMATRA SE RAČUNSKOM GREŠKOM I NE MOŽE SE ISPRAVLJATI