IZJAVA O UKUPNOM PROMETU JE PRIHVATLJIVA -AKO U TD NIJE EKSPLICITE NAVEDENO IZ KOJEG SEGMENTA POSLOVANJA IZJAVA TREBA DA OBUHVATI PROMET