AKO JE TRAŽEN IZVJEŠTAJ O HISTORIJI RAČUNA IZ CENTRALN BANKE NIJE PRIHVATLJIVO AKO SE DOSTAVI IZVJEŠTAJ O RAČUNIMA ILI SAMO O GLAVNOM RAČUNU