ISPRAVKE PONUDE (POJEDINIH CIFRI BEZ PEČATA I POTPISA) SU MANJI NEDOSTACI I NISU OSNOV ZA ODBACIVANJE PONUDE