AKTIVNO JE LEGITIMISAN ZA PODNOŠENJE ŽALBE SVAKO KO JE PREUZEO TD I DOSTAVIO PONUDU U POSTUPKU