ČLAN 47 NE PREDVIĐA DOSTAVLJANJE DOKAZA NAKON ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA