UO JE DUŽAN DATI ODGOVOR U SKLADU S ČL 56 STAV (2) ZJN – SUPROTNO POSTUPANJE JE APSOLUTNA POVREDA ZJN