UKOLIKO POSTOJE ODREĐENE NEJASNOĆE UO MOŽE DA TRAŽI POJAŠNJENJE POTVRDA IZ ČLANA 47 ZJN