URŽ SVAKOJ STRANCI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOSTAVLJA PODNESKE KOJE ZAPRIMI U POSTUPKU