U SLUČAJU PODUGOVARANJA NE MORAJU I PONUĐAČ I PODUGOVARAČ ISPUNJAVATI SVE USLOVE IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE