UO MOŽE, A NE MORA TRAŽITI PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PONUDA U POSTUPKU JN